fbpx
najchętniej czytany wpis na blogu mynio

Najwspanialsze cytaty o dzieciach – Janusz Korczak

 

Janusz Korczak

(Henryk Goldszmit). Polsko-żydowski lekarz, pedagog, pisarz, publicysta i działacz społeczny. Prekursor ponadczasowej idei wychowania dzieci –
wychowania świadomych i dobrych ludzi. Wierzył w dzieci. Badał ich świat. Żył w tym świecie. Zapoczątkował działania na rzecz praw dziecka.

Lubię wracać do dzieł Korczaka. Zawierają w sobie istotę człowieczeństwa, istotę dzieciństwa. Szacunek. Potwierdzają to, czym kieruję się w wychowaniu córki. Potwierdzają to, co zawsze powtarzam, kiedy ktoś pyta mnie o opiekę nad dzieckiem. Ja odpowiadam zawsze jedno i to samo:

 
 

 W wychowaniu kieruję się sercem. Patrzę na dziecko sercem.

Dostrzegam serce w dziecku i dziecko w sercu. Jego i swoim. 


 
 
Dziecko nie może myśleć «jak dorosły», ale może dziecięco zastanawiać się nad poważnymi zagadnieniami dorosłych; brak wiedzy i doświadczenia zmusza je, by inaczej myślało.

▪ ▪ ▪ ▪

Mowa ojczysta; to nie wybrane i dobrane dla dziecka przepisy i morały, a powietrze, którym dusza jego oddycha na równi ze zbiorową duszą całego narodu.

▪ ▪ ▪ ▪

Niemowlę bada swe ręce. Prostuje, wodzi w prawo i w lewo, oddala, zbliża, rozstawia palce, zaciska w pięść, mówi do nich i czeka na odpowiedź, prawą chwyta lewą rękę i ciągnie, bierze grzechotkę i patrzy na dziwnie zmieniony obraz ręki, przekłada ją z jednej do drugiej, bada ustami, natychmiast wyjmuje i znów patrzy powoli, uważnie. […] Ono nie bawi się: miejcież do licha oczy i dostrzeżcie wysiłek woli, by zrozumieć. To uczony w laboratorium, wymyślony w zagadnienie najwyższej wagi, a które wyślizguje się jego rozumieniu.

▪ ▪ ▪ ▪

Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz. Jeśli nie wie – wytłumacz. Jeśli nie może – pomóż.

▪ ▪ ▪ ▪

Dziecko jest pergaminem szczelnie zapisanym drobnymi hieroglifami, których część tylko zdołasz odczytać, a niektóre potrafisz wytrzeć lub tylko zakreślić i własną zapełnisz treścią.

▪ ▪ ▪ ▪

Dziecko chce wiedzieć, czyś sam widział, czy wiesz od innych, skąd wiesz; chce, żeby odpowiedzi były krótkie i stanowcze, zrozumiałe, jednobrzmiące, poważne, uczciwe.

▪ ▪ ▪ ▪

W teorii wychowania zapominamy, że winniśmy uczyć dziecko nie tylko cenić prawdę, ale i rozpoznawać kłamstwo, nie tylko kochać, ale i nienawidzić, nie tylko szanować, ale i pogardzać, nie tylko godzić się, ale i oburzać, nie tylko ulegać, ale i buntować się.

▪ ▪ ▪ ▪

Dusza dziecka jest równie złożona jak nasza, pełna podobnych sprzeczności, tragicznie zmagająca się z odwiecznym: pragnę, ale nie mogę, wiem, że należy, ale nie podołam.

▪ ▪ ▪ ▪

Wychowawca, który nie wtłacza, a wyzwala, nie ciągnie, a wznosi, nie ugniata, a kształtuje, nie dyktuje, a uczy, nie żąda, a zapytuje, przeżyje wraz z dzieckiem wiele natchnionych chwil, łzawym wzrokiem nieraz patrzeć będzie na walkę anioła z szatanem, gdzie biały anioł tryumf odnosi.

▪ ▪ ▪ ▪

Dziecko przywiązuje się do lalki, szczygła, kwiatka w doniczce, bo nie ma jeszcze nic więcej i więzień lub starzec tak samo się przywiązują, bo już nic nie mają.

▪ ▪ ▪ ▪

Nie biegaj, bo wpadniesz pod konie. Nie biegaj, bo się spocisz. Nie biegaj, bo się zabłocisz. Nie biegaj, bo mnie głowa boli (…) I cała potworna maszyna pracuje długie lata, by kruszyć wolę, miąć energię, spalać siłę dziecka na swąd.

▪ ▪ ▪ ▪

I jeśli dziecko uwierzy, nie zje potajemnie funta niedojrzałych śliwek, i zmyliwszy czujność, gdzieś w kącie z biciem serca nie zapali zapałki, jeśli posłusznie, biernie, ufnie podda się żądaniu unikania wszelkich doświadczeń, wyrzeczenia prób, odrzucenia wysiłków, każdego odruchu woli – co pocznie, gdy w sobie, we wnętrzu swej duchowej istoty, odczuje coś, co rani, parzy, kąsa?

▪ ▪ ▪ ▪

Dziecko, sto masek, sto ról zdolnego aktora. Inne wobec matki, inne wobec ojca, babki, dziadka, inne wobec surowego i łagodnego nauczyciela, inne w kuchni, wśród rówieśników, inne wobec bogatych i biednych, inne w codziennej i świątecznej odzieży.

▪ ▪ ▪ ▪

Wiele błędów pochodzi stąd, że spotykamy się z dzieckiem przymusu, niewoli, pańszczyzny, skażonym, rozżalonym, zbuntowanym; domyślać się trzeba mozolnie, jakie jest istotnie, jakim być może.

▪ ▪ ▪ ▪

Więc na wszystko pozwalać? Przenigdy: z nudzącego się niewolnika zrobimy znudzonego tyrana. Zabraniając, hartujemy, bądź co bądź, wolę bodaj w kierunku hamowania się i zrzekania tylko, rozwijamy wynalazczość w działaniu na ciasnym terenie, umiejętność wyślizgiwania się spod kontroli, budzimy krytycyzm. (…) Pozwalając na wszystko, baczmy, by dogadzając zachciankom, tym usilniej nie dławić chceń. Tam osłabiamy wolę, tu ją zatruwamy. (…) Musimy ustalić granice jego i mego prawa.

▪ ▪ ▪ ▪

Dziecko chce, by je traktować poważnie, żąda zaufania, wskazówki i rady. My odnosimy się do niego żartobliwie, podejrzewamy bezustannie, odpychamy nierozumieniem, odmawiamy pomocy.

▪ ▪ ▪ ▪

Byłoby błędem sądzić, że rozumieć znaczy uniknąć trudności.

▪ ▪ ▪ ▪

Jasny demokratyzm dziecka nie zna hierarchii. Do czasu boli je pot wyrobnika i głodny rówieśnik, niedola dręczonego konia, zarzynanej kury. Bliski mu pies i ptak, równy motyl i kwiat, w kamyku i muszelce odnajduje brata. Niesolidarne w wyniosłej dumie dorobkiewicza, nie wie, że człowiek tylko ma duszę.

▪ ▪ ▪ ▪

Dla jutra lekceważy się to, co dziś [dziecko] cieszy, smuci, dziwi, gniewa, zajmuje. Dla jutra, którego ani rozumie, ani ma potrzebę rozumieć, kradnie się lata życia, wiele lat.

▪ ▪ ▪ ▪

Kto gruntownie nie przemyśli zagadnienia zakazów i nakazów, gdy jest ich mało, nie ogarnie, zgubi się, gdy ich będzie wiele.

▪ ▪ ▪ ▪

Szacunku dla jego [dziecka] niewiedzy. […]
Szacunku dla pracy poznania.
Szacunku dla niepowodzeń i łez. […]
Szacunku dla własności dziecka i jego budżetu. […]
Szacunku dla tajemnic i wahań ciężkiej pracy wzrostu.
Szacunku dla bieżącej godziny, dla dnia dzisiejszego.

▪ ▪ ▪ ▪

O, ja całuję te dzieci, wzrokiem, myślą, pytaniem: czym jesteście, cudowna tajemnico, co niesiecie? Całuję wysiłkiem woli: czym mogę wam pomóc? Całuję je tak, jak astronom całuje gwiazdę, która była, jest, będzie. Ten pocałunek winien zajmować równe miejsce miedzy ekstazą uczonego i korną modlitwą; ale nie dozna jego czaru, kto, poszukując wolności, zagubił w tłoku Boga.

▪ ▪ ▪ ▪

… kto umysłem wychowanym na policyjnych przepisach, zechce sięgnąć po żywą księgę natury, temu się na łeb zwali cały olbrzymi ciężar niepokojów, rozczarowań i niespodzianek.

▪ ▪ ▪ ▪

Łzy uporu i kaprysu – to łzy niemocy i buntu, rozpaczliwy wysiłek protestu, wołanie o pomoc, skarga na niedbałą opiekę, świadectwo, że nierozumnie krępują i zmuszają, objaw złego samopoczucia, a zawsze cierpienie.

▪ ▪ ▪ ▪

Jeśli umiecie diagnozować radość dziecka i jej natężenie, musicie dostrzec, że najwyższą jest radość pokonanej trudności, osiągniętego celu, odkrytej tajemnicy. Radość tryumfu i szczęście samodzielności, opanowania, władania.

▪ ▪ ▪ ▪

Dziecko nie jest biletem loteryjnym, na który ma paść wygrana portretu na sali posiedzeń magistratu czy biustu w przedsionku teatru.

▪ ▪ ▪ ▪

Czym jest dziecko? Czym jest bodaj tylko fizycznie? Jest ustrojem rosnącym.

▪ ▪ ▪ ▪

Jeśli podzielić ludzkość na dorosłych i dzieci, a życie na dziecięctwo i dojrzałość, to tego dziecka na świecie i w życiu jest bardzo, bardzo dużo. Tylko że zapatrzeni we własną walkę, własną troskę nie dostrzegamy go, jak dawniej nie dostrzegaliśmy kobiety, chłopa, ujarzmionych warstw i narodów.

▪ ▪ ▪ ▪

Nierozumną miłością można katować dzieci; prawo winno je wziąć w opiekę.

▪ ▪ ▪ ▪

Doświadczenie paru niestosownych pytań, nieudanych żartów, zdradzonych tajemnic, niebacznych zwierzeń uczy dziecko odnosić się do dorosłych jak do oswojonych, ale dzikich zwierząt, których nigdy nie można być dość pewnym.

▪ ▪ ▪ ▪

To małe dziecko bardzo wiele ma pracy, zanim własny dom zrozumie. Kto starszy, już nie pamięta nawet, jak oglądał pokój, podłogę, sufit i ściany, ile niezrozumiałych i trudnych widział rzeczy, ile niespodzianek i tajemnic spotkał.

▪ ▪ ▪ ▪

W małym mieszkaniu może panować zgoda, życzliwość, wesołość, w dużym może być surowość, niechęć i nuda. Samotne może być dziecko i tu, i tam.

▪ ▪ ▪ ▪

W obawie, by śmierć nie wydarła dziecka, wydzieramy dziecko życiu; nie chcąc, by umarło, nie pozwalamy żyć.

▪ ▪ ▪ ▪

Żebrak rozporządza do woli jałmużną, dziecko nic nie ma własnego, musi zdać sprawę z każdego otrzymanego za darmo do użytku przedmiotu.

▪ ▪ ▪ ▪

Dorosłym się zdaje, że dzieci są łakome i chciwe. Nie. Jeśli się kogo nie lubi, to i podarek jego nieprzyjemny.

▪ ▪ ▪ ▪

Dopóki śmierć kosiła położnice, niewiele myślano o noworodku. Dostrzeżono go, gdy aseptyka i technika pomocy zabezpieczyły życie matki. Dopóki śmierć kosiła niemowlęta, cała uwaga nauki skierowana być musiała na flaszkę i pieluchę. Teraz może niezadługo już obok wegetacyjnego dostrzeżemy wyraźnie to drugie oblicze, życie i rozwój psychiczny dziecka do roku. Co do tej pory zrobiono, nie jest jeszcze początkiem drogi.

▪ ▪ ▪ ▪

Nie deptać, nie poniewierać, nie oddawać [dziecka] w niewolę jutra, nie gasić, nie spieszyć, nie pędzić.

▪ ▪ ▪ ▪

Dzielimy nieudolnie lata na mniej i więcej dojrzałe; nie ma niedojrzałego dziś, żadnej hierarchii wieku, żadnych wyższych i niższych rang bólu i radości, nadziei i zawodów. Gdy bawię się czy rozmawiam z dzieckiem – splotły się dwie dojrzałe chwile mojego i jego życia…

▪ ▪ ▪ ▪

Wzywam o magna charta libertatis, o prawa dziecka. Może ich jest więcej, ja odszukałem trzy zasadnicze:

  1. Prawo dziecka do śmierci.
  2. Prawo dziecka do dnia dzisiejszego.
  3. Prawo dziecka, by było tym, czym jest .

[…] niespornym jest prawo [dziecka] do wypowiadania swych myśli, czynnego udziału w naszych o nim rozważaniach i wyrokach. Gdy dorośniemy do szacunku i ufności, gdy samo zaufa i powie, co jest jego prawem – mniej będzie zagadek i błędów.

▪ ▪ ▪ ▪

…dzieci są zawsze męczennikami obawy o ich rzekomą pomyślność; najcięższe krzywdy mają w tej obawie swe źródło.

▪ ▪ ▪ ▪

Rozumny wychowawca nie dąsa się, że nie rozumie dziecka, ale rozmyśla, poszukuje, wypytuje dzieci. One go pouczą, by ich nie urażał zbyt dotkliwie – byle chciał się uczyć.

▪ ▪ ▪ ▪

Wychowanie dziecka to nie miła zabawa, a zadanie, w które trzeba włożyć wysiłek bezsennych nocy, kapitał ciężkich przeżyć i wiele myśli…

▪ ▪ ▪ ▪

Niekiedy rodzice nie chcą wiedzieć tego, co wiedzą – i widzieć tego, co widzą.

▪ ▪ ▪ ▪

Nie – co dajemy dziecku, a co ono przyswaja. Bo każdy gwałt i nadmiar to balast, każda jednostronność to możliwy błąd.

▪ ▪ ▪ ▪

Nie zabiegajmy o to, by każdy czyn uprzedzić, w każdym zawahaniu się natychmiast drogę wskazać, przy każdym pochyleniu biec z pomocą. Pamiętajmy, że w momencie silnych zmagań może nas zabraknąć.

▪ ▪ ▪ ▪

Im mizerniejszy poziom duchowy, bezbarwniejsze moralne oblicze, większa troska o własny spokój i wygodę, tym więcej zakazów i nakazów, dyktowanych pozorną troską o dobro dziecka.

▪ ▪ ▪ ▪

…mówiłem nie do dzieci, a z dziećmi, mówiłem nie o tym, czym chcę, aby były, ale czym one chcą i mogą być.

 ▪ ▪ ▪ ▪

Ma dziecko przyszłość, ale i ma przeszłość: pamiętne zdarzenia, wspomnienia, wiele godzin najistotniejszych samotnych rozważań. Nie inaczej niż my, pamięta i zapomina, ceni i lekceważy, logicznie rozumuje – i błądzi, gdy nie wie. Rozważnie ufa i wątpi.

▪ ▪ ▪ ▪

Dziecko nie jest głupie, głupców wśród nich nie więcej niż wśród dorosłych.

▪ ▪ ▪ ▪

Chcę nauczyć rozumieć i kochać cudowne, pełne życia i olśniewających niespodzianek – twórcze «nie wiem» współczesnej wiedzy w stosunku do dziecka. Chcę, by zrozumiano, że żadna książka, żaden lekarz nie zastąpią czujnej myśli, własnego uważnego spostrzegania.

▪ ▪ ▪ ▪

Całe wychowanie współczesne pragnie, by dziecko było wygodne, konsekwentnie krok za krokiem dąży, by uśpić, stłumić, zniszczyć wszystko, co jest wolą i wolnością dziecka, hartem jego ducha, siłą jego żądań i zamierzeń.

▪ ▪ ▪ ▪

Szkoła winna być kuźnicą, gdzie wykuwają się najświętsze hasła […] – ona najgłośniej wołać winna o prawa człowieka, piętnować najśmielej i najbezwzględniej to, co jest w nim [życiu] zabagnionego.

▪ ▪ ▪ ▪

…szczęście dla ludzkości, że nie możemy zmusić dzieci, by ulegały wpływom wychowawczym i dydaktycznym zamachom na ich zdrowy rozum i zdrową ludzką wolę.

▪ ▪ ▪ ▪

Pewne tematy wychowawcze omawiane są chętnie i przez licznych, inne – starannie unikane. Przyjemniej poznać, jak być powinno, niż zwierzać się z tego, jak jest, szczególnie gdy w braku dającego się łatwo stosować przepisu, zmuszeni jesteśmy działać niezbyt chwalebnie.

▪ ▪ ▪ ▪

Dziecko ma prawo nie wiedzieć, nie pamiętać, ulec sugestiom uprzednich rozmów i własnych refleksji, [niekiedy] ma prawo świadomie kłamać.

▪ ▪ ▪ ▪

Dziecko jest cudzoziemcem, nie rozumie języka, nie zna kierunku ulic, nie zna praw i zwyczajów. […] Potrzebny przewodnik, który grzecznie odpowie na pytanie.

▪ ▪ ▪ ▪

Bądź sobą – szukaj własnej drogi. Poznaj siebie, zanim zechcesz dzieci poznać. Zdaj sobie sprawę z tego, do czego sam jesteś zdolny, zanim dzieciom poczniesz wykreślać zakres ich praw i obowiązków.

▪ ▪ ▪ ▪

Nie ma dzieci – są ludzie; ale o innej skali pojęć, innym zasobie doświadczenia, innych popędach, innej grze uczuć.

▪ ▪ ▪ ▪

Prawa dziecka, jako żywej istoty, człowieka, niedoświadczonego pracownika.

▪ ▪ ▪ ▪

Dzieci stanowią dużą odsetkę ludzkości, ludności, narodu, mieszkańców, współobywateli – stali towarzysze. Były, będą i są.

▪ ▪ ▪ ▪

Dziecko jest istotą rozumną, zna dobrze potrzeby, trudności i przeszkody swojego życia. Nie despotyczny nakaz, narzucone rygory i nieufna kontrola, ale taktowne porozumienie, wiara w doświadczenie, współpraca i współżycie.

▪ ▪ ▪ ▪

Dziecko – już mieszkaniec, obywatel i już człowiek. Nie dopiero będzie, a już. […]. Lata dziecięce – to życie rzeczywiste, nie zapowiedź.

▪ ▪ ▪ ▪

…wzrost jest trudem, pracą i pierwszym dziecka obowiązkiem i prawem. Cała reszta winna być tej jego świętej pracy podporządkowana.

▪ ▪ ▪ ▪

Obok obrońcy, który zna paragrafy praw pisanych, domagam się miejsca dla wychowawcy, który zna tajemnice praw niepisanych.

▪ ▪ ▪ ▪

Dziecku potrzebny ruch, powietrze, światło – zgoda, ale i coś jeszcze. Spojrzenie w przestrzeń, poczucie wolności – otwarte okno. […] ambicją wychowawcy być musi osiągać najpomyślniejsze wyniki drogą najmniejszych pogwałceń praw człowieka.

▪ ▪ ▪ ▪

Jak nauczyć, że istnieją prawa, oparte na sprawiedliwości, że na zdobycie trzeba czekać i zasłużyć? Nie wydzierać. Kiedy tę trudną naukę zacząć?

▪ ▪ ▪ ▪

A może łudzimy się, sądząc, że dziecko to tylko i tyle, ile my chcemy? Może kryje się przed nami, może cierpi skrycie?

▪ ▪ ▪ ▪

Lata pracy potwierdzały coraz oczywiściej, że dzieci zasługują na szacunek, zaufanie i życzliwość, że miło z nimi w pogodnej atmosferze łagodnych odczuwań, wesołego śmiechu, rześkich pierwszych wysiłków i zdziwień, czystych, jasnych, kochanych radości, że praca raźna, owocna i piękna.

▪ ▪ ▪ ▪

…dać dziecku całe powietrze, słońce, całą życzliwość, jaka mu się należy, niezależnie od zasług czy win, zalet czy przywar.

▪ ▪ ▪ ▪

Najmniejsza […] ilość kar tam, gdzie w fizycznie i moralnie zdrowym społeczeństwie dziecko ma pomyślne warunki bytu i rozwoju, gdzie teren daje szerokie łożysko dla energii, inicjatywy i twórczości, gdzie dziecko zabezpieczone jest w prawie do ruchu, posiłku, ciepła, pracy, badania, rozrywki, okrzyku radości.

▪ ▪ ▪ ▪

Kto i kiedy, w jak wyjątkowych warunkach, ośmieli się dorosłego pchnąć, szarpnąć, uderzyć? A jak codzienny i niewinny klaps wymierzony dziecku, mocne pociągnięcie za rękę, bolesny uścisk pieszczoty.

▪ ▪ ▪ ▪

Mała rynkowa wartość młodego. Tylko wobec Prawa i Boga kwiat jabłoni tyle wart, co jabłko, zielona ruń, ile łan dojrzały.

▪ ▪ ▪ ▪

Lekceważymy dziecko, bo nie wie, nie domyśla się, nie przeczuwa. Nie zna trudności i powikłań dorosłego życia, nie wie, skąd płyną okresy naszych podnieceń, zniechęceń i znużeń, co płoszy spokój i kwasi humory: nie zna dojrzałych porażek i bankructw. Łatwo uśpić, zwieść naiwne i ukryć.

▪ ▪ ▪ ▪

Nie – czy mądre, raczej – jak mądre.

▪ ▪ ▪ ▪

Czy oddajesz dziecku, co od rodziców wzięłaś, czy tylko pożyczasz, by odebrać, zapisując skrzętnie i obliczając procenty?

▪ ▪ ▪ ▪

Jeśli są wyrazy, o których boisz się mówić, co zrobić z czynem, który mogą popełnić? Wychowawca nie może bać się ani słów, ani myśli, ani czynów dzieci.

▪ ▪ ▪ ▪

Czy gniewając się na wyjątkowe sytuacje, wychowawca nie zdaje sobie sprawy, że bez nich praca byłaby martwa, jednostajna, nudna: że wyjątkowe dzieci dają nam najobfitszy materiał do rozmyślań i dociekań, uczą nas ulepszać i poszukiwać. Gdyby nie one, jak łatwo ulec złudzeniu, że osiągnęliśmy ideał.

 
 
 

 

 

 

Mama, socjolog, blogerka. Niepoprawna optymistka.
Cierpliwie łączę obowiązki z pasjami, odkrywam uroki wyzwań ambitnej mamy z prawdziwym i codziennym macierzyństwem. Książkoholiczka kochająca dobre jedzenie i nietolerująca ściemy. Pasjonatka urokliwych miejsc i ładnych rzeczy. Znajdziesz mnie tutaj

Może spodoba ci się

Skąd czerpię pomysły na zdrowe lunchboxy do przedszkola i na wycieczki z dziećmi? No pewnie, zgadłaś!

Zaplanuj szczęście czyli najpiękniejsze plannery na 2018 rok

“Tokimeki. Magia sprzątania w praktyce” Marie Kondo, Recenzja

Akuku Mamo! czyli szukam przyjaciółki z sąsiedztwa

#11 Książki z okienkami dla dzieci. Nasz największy hit!

W macierzyństwie żeby wygrać czasem trzeba odpuścić i przestać walczyć

Gadżety pomocne przy karmieniu piersią + książki

Miłość do dziecka wyrażona wierszem – 3 wspaniałe propozycje

Bałagan? Jaki bałagan? Królewna idzie napić się kawki.

13 przykazań rodzica – o tym co najważniejsze i dlaczego cała reszta nadaje się do kosza

“Magia sprzątania. Japońska sztuka porządkowania i organizacji” Marie Kondo, Recenzja

Bezpłatne zajęcia pozalekcyjne. Gotowy plan niesamowitych zajęć dodatkowych dla dzieci w każdym wieku

Spray na strachy – moja sztuczka w walce z potworami i dziecięcymi strachami

Najlepsze książki dla dzieci – Myniowa czytelnia poleca #2

Najważniejsze zasady bezpiecznej podróży z dzieckiem

13 sekretów, które zdradzę Ci o sobie

Czy istnieje najlepszy czas na dziecko?

Kinderkraft Prime, czyli miasto i teren na wyciągnięcie ręki – recenzja wózka 2 w 1

Bez mamy – jak to jest być samotnym ojcem? Wywiad

Co zrobić żeby dziecko chętnie (i dokładnie) myło zęby? Moje sprawdzone sposoby

Tego uczę swoje dziecko i obrywam za to po uszach!

Nie spodziewałabyś się, że możesz dostać to od własnego dziecka

Mamo, jesteś najlepsza!

Przemoc wobec dzieci to nie tylko bicie. Czym krzywdzimy nasze maluchy?

#13 Najlepsze książki (nie) tylko dla dziewczynek

#17 Myniowa czytelnia poleca “O czym szumią drzewa” + rozdanie na Dzień Dziecka

Nadać imię szczęściu. O największym błędzie jaki popełniłam w ciąży

Najlepsze rady macierzyńskie, jakie kiedykolwiek otrzymałam.

Jak zachęcić dziecko do czytania książek? 6 sprawdzonych sposobów

Zastanawiałaś się nad tym, co przy dzieciach mówisz… sama do siebie?

Myniowa czytelnia poleca #29 najlepsze książki dla dzieci

#16 Myniowa czytelnia. Najlepsze książki dla dzieci

O co tak naprawdę chodzi w rodzicielstwie?

Czy można przyjaźnić się z dzieckiem? Sposoby na pielęgnowanie więzi

Sprawdzony sposób na odpieluchowanie dziecka bez stresu + propozycje zabaw i poradniki

Jak to jest mieć dzieci, czyli różnice w byciu mamą jedynaka i rodzeństwa

Czy istnieje sposób na spokojne dziecko? Ja już go znam

Zwierzak w prezencie. Genialny pomysł czy wielka pomyłka?

W czym Ci dziecko nie pomoże. Macierzyństwo planem naprawczym związku.

#4 Myniowa czytelnia. Najlepsze książki dla dzieci

#14 Myniowa czytelnia. Najlepsze książki dla dzieci + KONKURS

Atrakcje turystyczne dla rodzin z dziećmi w Międzyzdrojach. Co zobaczyć, gdzie zjeść?

Refluks u dziecka – dieta i zalecenia w trosce o zdrowie malucha

Jak dbać o emocje dziecka, dostrzec je i pielęgnować – przydatne narzędzia

Trafiony prezent to błahostka, jeśli znasz tę jedną zasadę

Większość z Was zapomniała o tym wychowując dzieci…

Wiersze, rymowanki i życzenia na Dzień Babci i Dziadka – prawie 120 propozycji!

Esencja bliskości w praktyce czyli rodzaje chust i nosideł

Książki poradniki dla rodziców przyszłych przedszkolaków

#18 Myniowa czytelnia. Najlepsze książki dla dzieci

Kiedy pojawia się rodzeństwo, dziecku może zawalić się świat – 6 kroków by pomóc starszemu dziecku

Tosia papa. Ostatnie chwile z naszym pupilem.

Myniowa czytelnia poleca #26 najlepsze książki dla dzieci

Dziś są Twoje urodziny 💚

Czy jest coś, czego dzieci nienawidzą w świętach? Oj, tak!

Pucio – niezwykła seria, która wspiera mowę dziecka w czasie zabawy

Moja tajna broń w walce z rodzicielskimi porażkami + rabat ubraniowy

Jest sobota a ja jestem w lesie. Nie, nie z pracą. Z rodziną

Sprawdzone triki, które doceni każdy rodzic w kryzysowej sytuacji

Baby box czyli wyprawka idealna- jeden gadżet z mnóstwem zastosowań

Myniowa czytelnia poleca #24 najlepsze książki dla dzieci

Jak stworzyć szczęśliwego człowieka?

Mały Książę i inne dzieła Antoine De Saint-Exupery • cytaty

Moje dziecko lepsze? O tym, że nic nie spadło mi z nieba.

Biegnij, to może się przewrócisz!

Zdziwisz się, jaka muzyka oczaruje Twoje dziecko

Macierzyństwo to więzienie.

Samodzielność 3-latka w przedszkolu – co przedszkolak umieć powinien

Myniowa czytelnia poleca #22 – książki dla dzieci o rodzeństwie

Nie bądź ananas, bądź miły dla nas!

Sposoby na bezpieczne zakupy dla mam, o których mogłyście nie wiedzieć

Dzieci nie są złe i już

Nie, nie, nie. Czego nieświadomie uczymy swoje dzieci?

Chciałabym urodzić dziewczynkę, wolałabym żeby był chłopiec…

Zakaz krzyku na placu zabaw, czyli mama traci cierpliwość do… mam

Problemy ze snem dziecka? Zobacz jakie sposoby na spokojny sen dziecka mają inne mamy

Odkryłam dlaczego jestem złą mamą…

Czy Twoje dziecko może być… kimś?

#7 Myniowa czytelnia. Najlepsze książki dla dzieci

Myniowa czytelnia poleca #20 – najlepsze książki dla dzieci

Myniowa czytelnia poleca #23 najlepsze książki dla dzieci

Kiedy chłopiec pomaluje paznokcie świat wstrzymuje oddech

9 sytuacji, które trzeba przeżyć żeby zrozumieć matkę.

Niesamowite fakty i mity na temat noszenia dziecka

Daj jej tę czekoladę, przecież ma mleko, czyli teksty, które warto obrócić w kiepski żart

Dobry mąż to zła żona

Nawilżacz powietrza Klarta Humea – warto go mieć? Recenzja

Dzieci – śmieci?

#10 Myniowa czytelnia. Książeczki aktywizujące, zadania, zabawy i naklejki

Mamo, ja Ciebie wzywam na dywanik!

Od tych tekstów mamo, jeży się włos na głowie.

Chytrus, złośnica, pulpet i terrorystka – komu zdarza się przezywać dziecko z miłości? Wzruszający list czytelnika

3 sprzęty bez których byłabym fatalną matką!

Jeśli zastanawiasz się, czy robisz TO dobrze, zadaj sobie TO jedno pytanie

Szpinak robi mniam, czyli jak umilić posiłki i zachęcić do smakowania + jak zabić apetyt?

Poronienie – czego nie mówić kobiecie po stracie, jak pomóc rodzicom

Myniowa czytelnia poleca #27 najlepsze książki dla dzieci

Myniowa czytelnia i Kapitan Nauka polecają: Pepe leci samolotem, Pepe jeździ na rowerze

10 rzeczy, które kochamy w ojcach

Myniowa czytelnia i Kapitan Nauka polecają książki: Pepe idzie do…

Dziecko i sąsiedzi. Czy to mieszanka wybuchowa?

Jak pozytywnie wspierać rozwój dziecka w pierwszym roku jego życia (dotyczy również starszych dzieci)

Jak ogarnąć nieogarnięte? O zarządzaniu czasem dla kobiet

Myniowa czytelnia poleca #21 najlepsze książki dla dzieci

Myniowa czytelnia poleca #28 najlepsze książki dla dzieci

7 oznak, że dziecko ma za dużo zabawek

Klucz do szczęścia

Zabobony i przesądy, które pomagają zajść w ciążę

Najbardziej stresujący styl wychowania o jakim słyszałam.

#3 Myniowa czytelnia. Najlepsze książki dla dzieci

Łajka. Kosmiczny pies – książka, która zaciekawi, wzruszy, da do myślenia i nauczy

#15 Myniowa czytelnia. Najlepsze książki dla dzieci

Recenzja wideo niani Vtech VM5252 – spokojna mama, bezpieczny maluch

8 najbardziej zaskakujących rzeczy w macierzyństwie. Zgadzasz się?

#9 Myniowa czytelnia. Najlepsze książki dla dzieci

Mój apel o szacunek dla maluszków.

Ach, te postanowienia… Ze mną Ci się uda!

Myniowa czytelnia poleca #30 najlepsze książki dla dzieci

Wyprawka dla dziecka – co kompletnie się nam nie przydało

Anna Ciarkowska – cytaty z “Chłopcy, których kocham”

Nauka i zabawa – kolekcja Wesoła farma dla dzieci

Moje hity na pierwsze miesiące z maluszkiem. Sprawdzona wyprawka!

O tym, skąd u dzieci biorą się niechciane zachowania

Przesądy i zabobony dla mamy i dziecka – aż strach czytać!

Rodzicielstwo zaczyna się od rodziców

Przykazania szczęśliwej mamy – musisz je poznać!

Michaił Bułhakow – cytaty, których znowu się nie chce?

Jestem mamą. Jestem super.

Stawianie granic dziecku – czy to w porządku?

Klaps to nie bicie? Dziecko nie człowiek?

Chustowanie, czyli noszenie dziecka w chuście. Nasza wspaniała przygoda

Monitor oddechu – dla kogo, po co i czy warto?

4 irytujące zachowania matek, które można logicznie wytłumaczyć. Też tak robisz?

Jedna jedyna rzecz, która zniszczy każdą najlepszą relację a miłość zamieni w nienawiść

Szczerość. Trudna sztuka nie tylko od święta.

#5 Myniowa czytelnia. Najlepsze książki dla dzieci + KONKURS

10 bezwzględnych tekstów matek, których nienawidzą bezdzietne kobiety.

Wyprawka przyszłej mamy i niemowlaka – nawet byś o tym nie pomyślała, a warto! Pomysł na prezent

Macierzyństwo zmienia kobietę. To źle?

List od św. Mikołaja, czyli przywracamy magię świąt. Jak to możliwe?

Macierzyństwo to monotonia, nuda i rutyna? Przekonaj się jak to jest naprawdę!

Wychować boga, czyli dziecko na rodzinnym piedestale

Co zrobić żeby 500+ nigdy się nie skończyło

Głupi nie wie, że jest głupi

Cytaty z Eric-Emmanuel Schmitt. Kobiety

Jak przekazać dziecku to, co najważniejsze, kiedy nie ma nas obok? Niezwykły miś, który zna moc słów

Czy istnieje mądra kara?

Wyprawka do przedszkola + podpisywanie wyprawki

Kubuś Puchatek i 53 niezwykłych ponadczasowych cytatów

Mama ma czas, czyli koniec z zimną kawą + mega darmowy bonus!

Myniowa czytelnia poleca: Ojcowie i córki. Rozmowy o nieidealnej miłości • recenzja książki

Planszówka, która wzrusza, wzmacnia relacje i bawi – teraz dla Ciebie zupełnie za darmo!

Podróż z dzieckiem – niezawodne gadżety na bezpieczną i wygodną wyprawę

Rodzice! Opamiętajcie się bo nie będziecie mieli kogo ratować!

Czy brać dziecko na pogrzeb? Jak się zachować, kiedy umiera bliska osoba?

Nagła śmierć łóżeczkowa (SIDS) – jak możesz uratować swoje dziecko

#19 Myniowa czytelnia. Najlepsze książki dla dzieci

#1 Książki z okienkami dla dzieci. Nasz największy hit!

Ciemno, ciemniej. Dzieci w piekle depresji

20 rzeczy, o których warto pamiętać wybierając żłobek lub przedszkole

A co jeśli mnie się nie spieszy…

Jak ułatwić dziecku start w przedszkolu?

Najchętniej czytane wpisy na blogu, które pokochałyście w 2018 roku!

Czujesz, że nie możesz dotrzeć do swojego dziecka? Napisz list!

Self-Reg. Metoda, która zrewolucjonizuje Twoje podejście do “niegrzecznych” dzieci

Dorosłe dziecko. Jak odebrać dzieciństwo dziecku i dojrzałość dorosłemu

Czy zabawki mogą uczyć czegoś złego? Czyli, czym moje dzieci nie będą się nigdy bawić

Myniowa czytelnia poleca #6: najlepsze książki dla przyszłych przedszkolaków

Pozwólmy kobietom nie być matkami

Niewygodne fakty, które MUSISZ zaakceptować!

Co się stało, kiedy zrozumiałam, że jestem mamą?

3 myśli, od których zapala mi się czerwona lampka

Jedna jedyna sytuacja, kiedy Walentynki mają sens

Dla babci i dziadka. Życzenia-marzenia.

3 dni wakacji i ręce opadają. Najgorsze podsłyszane teksty kierowane do dzieci

Tego dziecka nie uczę. O oddawaniu krzywd i zemście.

Macierzyństwo z pasją – 3 złote zasady, które gwarantują sukces i szczęście

#12 Myniowa czytelnia. Najlepsze książki dla dzieci

Święty Mikołaj to przeżytek. Nie chcę oszukiwać swojego dziecka.

Szacunek do starszych i to, co mi w nim przeszkadza.

Co zrobić by dziecko przespało przynajmniej 10 godzin. Tajemne triki na spokojny i długi sen.

#8 Myniowa czytelnia. Najlepsze książki dla dzieci

Przyjęcie w domu dla maluszka – szybko, łatwo i przyjemnie? To możliwe!

Myniowa czytelnia poleca #25 najlepsze książki dla dzieci

“Anioły jedzą trzy razy dziennie. 147 dni w psychiatryku” Grażyna Jagielska, Recenzja

Jestem człowiekiem, kobietą, matką. Ja wymagam, oczekuję, boję się i narzekam. Bo mogę

Jak zniechęcić dziecko do lekarzy

Zabobony i przesądy w ciąży, czyli rzecz o głaskaniu barana w świetle Księżyca

Żłobek i przedszkole – podsumowanie najlepszych wpisów

Perfekcyjnie nieperfekcyjni. Czyli jak skutecznie oszukiwać siebie

Wieczorne rytuały z dzieckiem na szczęśliwe życie

13 genialnych książek dla dzieci. Myniowa czytelnia #31 poleca na prezent

Mówisz i masz, czyli jak nasze słowa kształtują dziecko

Argumenty rodziców z którymi nigdy się nie zgodzę. A Ty?